ניהול עסק

איכות ניהול העסק קובעת במידה רבה את התוצאות העסקיות והפיננסיות של העסק. ניהול עסק חייב להיעשות בדרך מקצועית ויעילה במטרה לנווט את העסק אל מטרותיו המוגדרות. ניהול עסק משמעותו לתכנן לטווח ארוך, ליזום מהלכים באופן פעיל, לקבל החלטות מושכלות ולהוציאן אל הפועל ובעיקר לנהל את העסק ולא לתת לו ולמציאות הקיימת לנהל אותנו. פעמים רבות מדי במהלך ניהול העסק מוצאים את עצמם בעלי עסקים ומנהלים נגררים אחרי ההתרחשויות ועסוקים בטיפול בעיקר בענייניים בהולים ובכיבוי שריפות. הסיבות העיקריות לכך הן היעדר תכנון מוקדם ואי ביצוע בקרות שוטפות. ניהול עסק חייב לכלול הגדרה ברורה של סדרי עדיפויות, זיהוי של הבעיות ושל הנושאים החשובים ביותר העומדים על הפרק והתמודדות איתם. למרבה הצער הדחקה איננה סגנון ניהול עסק שאני אוכל להמליץ עליו.

 

שלבים של תכנון וביצוע

 

1. הערכת מצב ואבחון – אחת הפעולות החשובות ביותר הנדרשות בניהול עסק היא הערכת מצב מפוקחת. לעיתים ביצוע הערכת מצב ידרוש מאיתנו לבצע עצירה זמנית במרוץ ולהילחם בכוח האינרציה ובהרגלים הקיימים. הערכת המצב צריכה לכלול הערכה מפוקחת של המצב העסקי והפיננסי של העסק. יש לעבור בצורה יסודית על כל היבטי ניהול העסק ולבחון מהם הנושאים החשובים באמת אשר השפעתם על הצלחת העסק היא המהותית ביותר, היכן הבעיות העיקריות, מה אינו עובד כמו שצריך, האם אנו מנצלים את היתרונות התחרותיים של העסק ואילו נושאים ניתן לשפר. הערכת המצב צריכה להתייחס לנושאי שיווק, ניהול והעסקת עובדים, תכנון וניהול פיננסי, היבטי תפעול ויעילות וכו'.

 

2. גיבוש תוכנית עבודה – לאחר שזיהינו את הנושאים החשובים יש לגבש תוכנית עבודה יעילה לניהול העסק. התוכנית חייבת לכלול הגדרה של האסטרטגיה ויעדי העסק. תוכנית העבודה חייבת להיות מפורטת ולכלול התייחסות יסודית לנושאים הדורשים טיפול וזאת בהתאם לסדרי העדיפויות של ניהול העסק שהוגדרו מראש. יעדי תוכנית העבודה לניהול העסק חייבים להיות ישימים ומדידים. כל יעד חייב לכלול פירוט של הפעולות הנדרשות על מנת להשיגו והגדרת לוחות זמנים לביצוע.

 

3. יישום תוכנית העבודה – הוצאה לפועל של תוכנית העבודה על פי התכנון המוקדם. זהו בעצם שלב ניהול העסק הלכה למעשה, אבל הפעם לאור תכנון מפורט ועם "מפת דרכים".

 

4. בקרה שוטפת על הביצוע – יש לבצע בקרה שוטפת על התקדמות התהליך ועל סטיות מהתכנון. בהתאם לכך יש לשקול לבצע הערכה מחודשת לגבי נושאים מסוימים. לצורך הבקרה הניהולית יש לוודא כי ברשותנו הכלים והדוחות המתאימים בכדי למדוד את התוצאות (תוכנית עסקית, תקציב, תחזית תזרים מזומנים, דוחות כספיים, דוחות תמחיר וכו').

 

נושאים חשובים שמומלץ להתייחס אליהם:

 

תוכנית עסקית – כאשר מקימים מיזם או עסק חדש ברור שיש להכין לפני כן תוכנית עסקית. אחת ממטרותיה של התוכנית העסקית היא לבחון את כדאיותו הכלכלית של המיזם או של העסק. לצורך כך יש לבצע עבודת הכנה מקיפה הכוללת ניתוח של השוק והענף, של המוצר, של המודל העסקי, של ההיבטים הפיננסיים וכו'. התוכנית העסקית כוללת פרק שלם של תכנון פיננסי המסייע בהתוויית הכיוון העסקי ובניהול העסק בשלב מאוחר יותר. גם עסק ותיק יכול לעשות שימוש בתוכנית עסקית על מנת לבצע את הערכת המצב העסקית, בכדי לגבש את התכנון הפיננסי ובעיקר כדי לשפר את איכות ניהול העסק.

 

תקציב– ניהול תקציב בעסק הוא אחד מאבני היסוד של ניהול העסק. הכנת התקציב מחייבת מחשבה וניתוח יסודיים של המצב הקיים וכן ביצוע הערכות לגבי העתיד. ניהול תקציב יסייע בעמידה ביעדי העסק המוגדרים ויצביע על סטיות וחריגות כבר בשלבים מוקדמים בהתהוותן. בקרה תקציבית היא כלי חשוב בניהול העסק והיא עשויה למנוע מהעסק להיקלע למשברים מיותרים על ידי ביצוע פעולות פשוטות יחסית.

 

ניהול תזרים מזומנים – בדומה לתקציב, גם את תזרים המזומנים יש לנהל ביעילות הוא מהווה עוד נדבך חשוב בניהול העסק. ניהול תזרים מזומנים כולל הכנת תחזית תזרים מזומנים מפורטת וביצוע בקרה שוטפת על התקבולים והתשלומים בפועל. על ידי ניהול יעיל של תזרים המזומנים לרוב ניתן להימנע מ"הפתעות" שליליות בלתי צפויות בתזרים המזומנים. במידת הצורך יש לנקוט בצעדים מידיים לשיפור תזרים המזומנים.

 

ניהול תמחיר – ניהול עסק חייב גם לכלול ניהול תמחיר עלויות. ניהול התמחיר יסייע בשמירה על יעילות מקסימאלית בייצור וברכש ובכך לחסוך לעסק עלויות יקרות.

 

המחרה וחתירה למחירי מכירה אופטימאליים של שירותים ומוצרים הנמכרים על ידי העסק – אחת מההחלטות החשובות בניהול עסק היא ההמחרה וקביעת מחירי המכירה האופטימאליים שיניבו את הרווח המקסימאלי בטווח הארוך. בתהליך ההמחרה יש להשקיע מחשבה ותכנון ולבחור את מדיניות המחירים המתאימה ביותר לעסק.

 

סקר סיכונים בעסק – ניהול עסק כולל את זיהוי נקודות התורפה העיקריות והסיכונים העיקריים החלים על העסק וקבלת החלטות לגבי הדרך המתאימה ביותר להתמודדות עם אותן נקודות תורפה וסיכונים קיימים. כך למשל ניהול עסק לייצוא או ייבוא עשוי להצריך ביצוע גידור סיכוני מטבע חוץ.

 

הקפדה על חיסכון קבוע בהוצאות העסק – ניהול עסק הכולל מודעות גבוהה לחיסכון בהוצאות העסק עשוי למנוע בזבוז סכומי כסף משמעותיים ולשפר את רווחיותו של העסק.

 

קבלת ייעוץ פיננסי לעסק – בכדי לשפר את איכות ניהול העסק ועל מנת להגיע לתוצאות העסקיות הרצויות, לעיתים כדאי להסתייע בשירותי ייעוץ פיננסי.

 

קבלת ייעוץ כלכלי לעסק – ניתוח כלכלי וייעוץ כלכלי יסייעו בקבלת החלטות אופטימאליות עבור העסק.

 

ניהול יעיל של ההון החוזר של העסק – ניהול הון חוזר בצורה יעילה ישפר את נזילותו של העסק, את תזרימי המזומנים שלו, את מצבו הפיננסי ויפחית את תלותו במערכת הבנקאית.

 

ייעול תהליכי הגבייה בעסק – גביית חובות היא תהליך עסקי חשוב המסייע לעסק בין היתר לנהל את סיכוני האשראי בצורה טובה יותר ולהפחית בטווח הארוך את החובות האבודים.

 

ניהול מושכל של השקעות העסק – יש לוודא ניהול נכון של כספי העסק והשקעותיו ברמת סיכון הולמת ותוך פיזור הגיוני בין אפיקים שונים כגון השקעה באגרות חוב והשקעה במניות ובהתחשב במטרותיו של העסק.

 

ניהול יעיל של ההון האנושי בעסק – ניהול עסק כולל גם ניהול עובדים. עובדי העסק ומנהליו הם גורם אשר אחראי במידה רבה על תוצאות העסק. ניהול ההון האנושי דורש תשומת לב רבה על מנת להפיק את מירב הפוטנציאל מכל עובד. ניהול עסק כולל גם גיוס והשמה של העובדים המוכשרים ביותר ולשמרם בעסק לאורך זמן.

 

ניהול עסק איננו תחביב אלא מקצוע הדורש יסודיות, מיומנות, מקצועיות, התמדה, נחישות ובעיקר הרבה מחשבה. ניהול עסק יעיל ואיכותי ישפר את תוצאותיו של העסק ואת מצבו הפיננסי. ניהול עסק הינו בהחלט אתגר מורכב אשר ניתן לצלוח אותו בהצלחה כאשר מבצעים את הפעולות הנכונות ובמידת הצורך מסתמכים על ייעוץ פיננסי לעסקים.

צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-9971545