• ראשי
  • טעויות נפוצות בתוכנית עסקית וכיצד ניתן להימנע מהן

טעויות נפוצות בתוכנית עסקית וכיצד ניתן להימנע מהן

תוכנית עסקית (Business Plan) מהווה מסמך תכנון חשוב בדרך להקמת עסק, לגיוס כספים ממשקיעים או לצורך מימוש יעדים עסקיים שהוגדרו מראש. הכנת תוכנית עסקית טובה מצריכה תהליכים מוקדמים של חשיבה מעמיקה ושל מחקר. הכנת התוכנית העסקית מצריכה גם הבנה פיננסית טובה על מנת לבחון את היתכנותו הכלכלית של העסק או של המיזם. תוכניות עסקיות רבות מדי כוללות טעויות אשר פוגעות בסיכויי גיוס הכספים לטובת העסק ומסתירות את סיכויי ההצלחה האמיתיים של העסק גם מעיני היזמים. להלן רשימת טעויות נפוצות אשר נכללות בתוכניות עסקיות וכיצד ניתן להימנע מהן:


1.    היעדר חשיבה יסודית ומחקר מקיף בטרם כתיבת התוכנית – כאמור לעיל, אחד התהליכים החשובים בהכנת תוכנית עסקית הוא איסוף נתונים וביצוע מחקר מקיף ביחס לכל הפרמטרים המשפיעים על העסק – שוק וסביבה עסקית, מוצר, היבטים טכניים, לקוחות, צינורות הפצה, מתחרים, חסמי כניסה לענף, אסטרטגיה ומודל עסקי, השקעות נדרשות, רכש וייצור, תפעול, היבטי מימון ותזרים, נושאי רגולציה, סיכויי הצלחה, סיכונים וכו'. חשיבה יסודית ומחקר מקיף הינם תנאי בסיס להכנת תוכנית עסקית טובה. קיצורי דרך בשלב זה עלולים לגבות מהיזמים מחירים כבדים וכואבים בהמשך הדרך.

2.    כתיבת פרק התוכנית הפיננסית נעשית ללא הבנה מספקת – התוכנית הפיננסית היא אחד הפרקים החשובים ביותר בתוכנית העסקית. המידע שישתקף מפרק זה ישפוך אור ביחס להיתכנותו הפיננסית של המיזם ולכדאיותו הכלכלית וישפיע גם על סיכויי גיוס הכספים ממשקיעים ומנותני אשראי. הצגת דוח רווח והפסד חזוי איננה מספיקה ונדרשת בחינה מעמיקה גם של תזרים המזומנים הצפוי, צרכי ההשקעות של העסק, השפעת מדיניות האשראי ללקוחות ומספקים על התזרים ועל צרכי מימון ההון החוזר, מציאת נקודות האיזון ועריכת ניתוח רגישות, ניתוח תמחירי הכולל את כל העלויות המשתנות והקבועות הישירות והעקיפות, ניתוח סיכונים פיננסיים (ריבית, אינפלציה, שערי חליפין) וכו'. יש להפנים את הפער הקיים לרוב בין הרווח וההפסד לבין התזרים. רווח אינו תזרים מזומנים ונדרש תכנון יסודי לגבי ההתמודדות עם סוגיה חשובה זו. ראו גם מאמר בנושא ניהול תזרים מזומנים.

3.    פרקי התוכנית אינם "מדברים" אחד עם השני – יש להימנע בכל מחיר מקיומן של סתירות בתוכנית העסקית בין הפרקים השונים. מומלץ לערוך את התוכנית העסקית בצורה מובנית מתוך הבנה שפרקים מסוימים מתבססים על המידע המוצג בפרקים אחרים. יש לקרוא את התוכנית מתחילתה ועד סופה על מנת לוודא שאין סתירות בנתונים ובמידע.

4.    בורות בנוגע לנושאי רגולציה המשפיעים על הענף או על המוצר – פעמים רבות מדי, שועטים היזמים קדימה בכל המרץ ובשלב מאוחר מדי מגלים כי קיימות מגבלות רגולציה כלשהן הכרוכות בפעילות בענף מסוים. לפיכך נדרשת בדיקה מוקדמת ומקיפה על מנת לזהות את הגופים המסדירים את הפעילות בענף. יש לקרוא את החוקים והתקנות ולבחון את ההשלכות לעמידה בדרישות. לעיתים נדרש רישיון ממשרד ממשלתי לפעילות מסוימת, תהליך אשר עלול להתארך פרק זמן ממושך שיש להביאו בחשבון בעריכת לוחות הזמנים לפרויקט.

5.    יעדים מעורפלים שאינם מוגדרים בצורה ברורה – אחת מהמטרות החשובות של התוכנית העסקית היא הגדרת יעדים לביצוע. חוסר בהירות בהגדרת היעדים יהפוך את התוכנית העסקית לישימה פחות. היעדים צריכים לכלול בין היתר משימות הנדרשות לביצוע, לוחות זמנים ויעדים כמותיים. היעדר תכנון ותוכנית עבודה מסודרת כיצד ניתן להשיג את היעדים עלולים להעיד על חוסר מקצועיות ולפגוע בסיכויי ההצלחה.

6.    חוסר היכרות עם המתחרים ועם מוצרים חלופיים – ככלל, אמונה וביטחון עצמי בהצלחת המיזם הם דבר חיובי. ברם, חוסר היכרות עם המתחרים ועם המוצרים החלופיים עלול להתגלות כבורות עסקית מסוכנת. אני לא מכיר תוכניות עסקיות רבות בהן ניתן לכתוב "לנו אין מתחרים". היכרות עם המתחרים חשובה ודורשת התייחסות בתוכנית העסקית. יהיה עלינו גם לנסות להראות מה הוא הערך המוסף שלנו ביחס למתחרים, כיצד אנו מתכוונים לבדל את עצמנו, איך נוכל להתייעל ביחס למתחרים, מדוע על הלקוח לבחור דווקא במוצר שלנו וכו'.

7.    שימוש בתבניות אחידות של תוכנית עסקית – תוכנית עסקית צריכה להיערך במטרה לשרת מטרות ספציפיות אשר יש להגדירן מראש. לא כל תבנית תתאים למטרות המיזם. לעיתים מעבר להתאמה הנדרשת לענף הפעילות הרלוונטי יש לתת דגש מיוחד בנושאים מסוימים.

8.    התעלמות מסיכונים הטמונים במיזם – התעלמות מהסיכונים הטמונים במיזם או מחולשותיו עלולה לגרור שתי בעיות עיקריות. ראשית, התעלמות מבעיה קיימת תמנע את ההתמודדות הנדרשת. ההתמודדות עשויה להתבטא בנקיטת פעולות מסוימות אשר עשויות לפתור את הבעיה או להפחית את הסיכון. התמודדות כנה ורצינית עם הבעיה עשויה בנסיבות מסוימות אף להוביל להחלטה לבטל את המיזם. חבל מאד יהיה להיכשל בעתיד הודות לבעיה או לסיכון שניתן היה לגלותם ולהתמודד איתם כבר בשלב מוקדם. שנית, חזקה על המשקיעים או על נותני האשראי שיזהו את הסיכון או את החולשה העיקרית של המיזם ויבקשו את התייחסותכם לנושא. התמודדות בלתי ראויה עם הסיכון או עם הבעיה יעידו במקרה הטוב על חוסר רצינות ובמקרה הפחות טוב על חוסר אמינות ובכל מקרה את ההשקעה סביר להניח שלא תקבלו.

9.    תוכנית שאינה שלמה והיעדר פרקים מהותיים – על אף האמור בסעיף הקודם, ישנם נושאים מסוימים אשר לא ניתן לוותר עליהם בכל תוכנית עסקית שהיא. יש להקפיד על שלמותה ועל הקוהרנטיות של התוכנית העסקית.

10.    תוכנית ארוכה מדי הכוללת פרטים רבים ומיותרים – פעמים רבות ניתן להיתקל בתוכנית עסקית אשר מספקת פירוט מוגזם של נתונים טכניים אשר לרוב אינם מעניינים את קוראי התוכנית. יש להקפיד על מינון הולם של הצגת המוצר והיבטיו הטכניים. אם אינכם יכולים להתאפק לכל הפחות העבירו את המידע העודף הזה לנספח בסוף תוכנית.

11.    תמצית מנהלים גרועה – תוכניות עסקיות מצוינות אשר פרק תמצית המנהלים שלהן נכתב ברישול, תחטאנה את מטרתן. חשוב לזכור כי רבים ממקבלי התוכנית העסקית יקראו את תמצית המנהלים ועל פיה יחליטו אם הם מעוניינים בכלל להמשיך לקרוא את התוכנית העסקית והאם כדאי בכלל להיפגש עם היזמים. מאחר שמדובר ברושם ראשוני חשוב ביותר, יש להקפיד על כתיבת פרק התמצית כאילו היה הפרק היחיד שייקרא בכל התוכנית העסקית. למותר לציין שהפרק הזה נכתב לאחר השלמת כתיבת התוכנית העסקית עצמה. יש לערוך את הפרק בצורה מאורגנת וקריאה ולהימנע ככל שניתן מהעתקה והדבקה של קטעים מתוך התוכנית בצורה טכנית.

12.    שימוש בהנחות עבודה לא מבוססות או שאינן ריאליות – כל הנחה אשר נעשה בה שימוש בתוכנית העסקית חייבת הסבר הגיוני שיתמוך בה. למותר לציין שניחוש אינו נחשב להסבר הגיוני. הנחת הנחות עבודה אין משמעותה בהכרח ציפייה להתממשותן המדויקת בעתיד אלא מתן בסיס והסבר הגיוניים לאותן הנחות. ככל שניתן רצוי להתבסס על נתונים, על עובדות ועל חישובים ובעיקר בפרק התוכנית הפיננסית.

13.    הצגת אופטימיות ושיעורי צמיחה מופרזים – תחזיות אופטימיות בצורה מוגזמת עלולות להרתיע משקיעים פוטנציאליים ולקעקע את אמינותה הכללית של התוכנית העסקית.

14.    כתיבה מרושלת של התוכנית העסקית – טעויות כתיב, ניסוח בעייתי, סגנון כתיבה לקוי – כל אלה עלולים להעיד על חוסר יסודיות ולהותיר רושם שלילי על קוראי התוכנית העסקית.

 

הכנת תוכנית עסקית איננה רק תהליך של כתיבה. זהו תהליך של איסוף נתונים, מחקר, תכנון, למידה, גיבוש מסקנות ורק בסוף מגיע שלב הכתיבה והעריכה. מדובר בתהליך עבודה דינאמי אשר עשוי להצריך ביצוע שינויים תוך כדי תנועה גם בהחלטות שכבר התקבלו. התוכנית העסקית היא למעשה המוצר הסופי המסכם את כל המחשבה והעבודה שהושקעו בתהליך. כדאי מאד להימנע מהטעויות הנפוצות האלה ולתקן את הדרוש תיקון. תוכנית עסקית היא מסמך תכנון קריטי וקיצורי דרך בשלב התכנון בדרך כלל יגררו כשלים בשלב הביצוע. קבלת ייעוץ פיננסי מקצועי תסייע בעריכת תוכנית עסקית איכותית אשר תקדם את מטרותיכם.

 

תוכנית עסקית לדוגמא >>

אם אתם באמת מעוניינים לדעת מהי תוכנית עסקית וכיצד מכינים אותה קראו את תוכנית עסקית – מדריך מעשי >>

לקריאה נוספת על טיפים לכתיבת תוכנית עסקית >>

קראו גם על חשיבותה של תוכנית עסקית בהקמת עסק חדש>>

תוכנית עסקית למסעדה>>

הלוואות לעסקים קטנים >>

יזמות עסקית >>

תוכנית עסקית לאתר אינטרנט >>

צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-9971545