ליווי עסקי

בעלי עסקים שואלים עצמם כמעט מדי יום האם ההחלטות שהם מקבלים הן ההחלטות העסקיות הנכונות והאם הם אכן נוקטים בכל הפעולות העסקיות הנדרשות על מנת למקסם את רווחיותו של העסק ולהבטיח את איתנותו הפיננסית. לא תמיד התשובות לשאלות האלה הן ברורות מאליהן. בעלי עסקים רבים ממשיכים לפעול מכוח ההרגל ומבצעים את אותן פעולות מוכרות אשר גוררות אחריהן את אותן התוצאות (אשר לא תמיד הן משביעות רצון).

 

ליווי עסקי מתחיל באבחון כולל של העסק ופעילותו העסקית והפיננסית תוך איתור המגבלות האפקטיביות לצמיחה עסקית וליצירת ערך. בשלב הבא בתהליך הליווי העסקי תגובש תוכנית עבודה מפורטת, מעין תוכנית עסקית אשר תגדיר את הצעדים הנדרשים בכדי לטפל בחולשות ובמגבלות הקיימות.

 

בתהליך של ליווי עסקי משמש היועץ החיצוני כגורם בקרה אובייקטיבי בעל ראייה מרחבית. תרומתו לעסק של מלווה עסקי מנוסה ומקצועי היא ניכרת. מלווה עסקי עשוי להפנות את תשומת ליבו של בעל העסק בין היתר לליקויים בניהול תזרים מזומנים, לפעולות שיווק שאינן אפקטיביות, לחוסר יעילות תפעולית במחלקות שונות, להוצאות מופרזות בסעיפים שונים, לתמחור והמחרה כושלים של מוצרים ושל שירותים, לפעילויות שאינן תורמות לרווחיות, לסיכונים שאינם מנוהלים בצורה ראויה, לתהליכי גבייה לא יעילים, למבנה אשראי שאינו מתאים לפעילות העסק ועוד.

 

ליווי עסקי יסייע לבעל העסק לקבל החלטות בהתבסס על מידע איכותי יותר ולהשתמש בכלים ניהוליים ייעודיים התומכים בקבלת החלטות עסקיות ופיננסיות. ליווי עסקי מסייע לבעלי העסק ולמנהליו להתמקד בליבת הפעילות ולקבל ליווי וסיוע בתחומים הדורשים התמחות מיוחדת כגון שיווק וניהול פיננסי.

 

תרומתו של הליווי העסקי עשויה להתבטא בצמיחה בתוצאות הפעילות, בהגדלת שיעורי הרווחיות, בשיפור תזרים המזומנים, בצמצום האשראי הבנקאי המנוצל, בחיזוק יציבותו הפיננסית של העסק, בהגדלת שוויו וביכולתו לייצר ערך גבוה יותר עבור בעלי העסק.

 

תכנון עסקי ופיננסי הוא אחד מהמרכיבים החשובים בתהליך הליווי העסקי. הצבת יעדים עסקיים ריאליים והגדרת הצעדים המעשיים בדרך להגשמת היעדים הן פעולות הכרחיות בדרך להצלחה. למותר לציין שתהליך הליווי העסקי אינו מסתיים רק בהתוויית הדרך הנכונה. ליווי עסקי מאפשר לערוך מעקב ובקרה אחר יישומו של התהליך ובמידת הצורך מכתיב ביצוע פעולות מתקנות.

 

ליווי עסקי עשוי לדחוף עסק מדשדוש לשגשוג ומהפסדים לרווחים. לא תמיד קל לנו להודות שאנחנו צריכים עזרה בליווי העסק, ברם ראוי לזכור כי ניהול יעיל של עסק מבוסס על התמחות ועל מקצוענות ולא על אגו.

צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-9971545