• ראשי
  • טיפים לכתיבת תוכנית עסקית

טיפים לכתיבת תוכנית עסקית

כתיבת תוכנית עסקית איכותית מהווה תנאי חשוב להצלחתו של מיזם הן בהיבט המחקרי והתכנוני והן בהיבט של גיוס הכספים למיזם. במאמר זה יוצגו טיפים חשובים לכתיבת תוכנית עסקית מקצועית ואפקטיבית.

 

1.    כתיבת תוכנית עסקית דורשת עבודת הכנה יסודית – כתיבת תוכנית עסקית לא ניתן לעשות מ"הראש" ללא עבודת הכנה ומחקר. עוד לפני שלב כתיבת התוכנית העסקית נדרשים היזמים לערוך מחקר מקיף אשר יסייע בבחינת היתכנותו של הרעיון. המחקר חייב לכלול את הכרת השוק והמתחרים, מיפויים של מוצרים תחליפים, ניתוח והבנת הסביבה העסקית וכן בירור תנאי הרגולציה בענף. לאחר מכן יש לגבש את הרעיון למיזם בצורה פרטנית יותר ולבחון מהם היתרונות או הערך המוסף שאנחנו יכולים להציג. יש להשקיע מחשבה יסודית בתכנון המודל העסקי ולערוך דיון מקדים בחולשות, בחוזקות, באיומים ובהזדמנויות. בשלב הבא נבחן את כדאיותו הכלכלית של המיזם תחת הנחות עבודה שונות. לעיתים בשלבי ההכנה המקדימים לתוכנית העסקית מגלים היזמים "באג" כלשהו ברעיון או ביכולת להוציאו אל הפועל. גילוי מידע כזה במועד עשוי לחסוך מהיזמים אובדן של זמן יקר וכסף בהמשך. לאחר איסוף כל המידע הרלוונטי ובמידה שלא זיהינו "באג" מהותי המונע מאיתנו להתקדם, נוכל להגיע לשלב כתיבת התוכנית העסקית בצורה מקצועית ומבוססת.

2.    יש להקפיד על כתיבת התוכנית העסקית מזווית ראייתם של המשקיעים – בואו נודה בעובדה שרוב המשקיעים אינם מבצעים את השקעותיהם ממניעים אידיאליסטיים. מטרותיהן העיקריות של המשקיעים הן השגת תשואה גבוהה ככל שניתן עבור השקעתם בסיכון המינימאלי האפשרי. התוכנית העסקית משמשת בין היתר כמסמך "שיווקי" המציג את הרעיון של היזמים ואת אופן הוצאתו מן הכוח אח הפועל. על התוכנית העסקית להראות למשקיע בצורה אמינה וישרה כיצד הוא עשוי להשיג את מטרותיו הנ"ל. שניים מהפרמטרים החשובים אשר מחפשים משקיעים הם שוק צומח וגדול דיו למוצר או לשירות וצוות מוכשר ורציני שיוכל להוביל את המיזם להצלחה. שני הפרמטרים האלה מגדילים את סיכויי ההצלחה של המיזם ומפחיתים את הסיכונים הכרוכים בהשקעה.

3.    יש לוודא את אמינותה התוכנית העסקית – יש להימנע מלכלול בתוכנית העסקית עובדות שאינן נכונות או בדוקות, סתירות, תחזיות שאינן מבוססות על הנחות עבודה הגיוניות, מידע חלקי המעוות את תמונת המציאות, וכל מידע מטעה אחר אשר עלול לפגוע באמינותכם ובאמינותה של התוכנית העסקית. גישה בסגנון "לנו אין מתחרים" או ש"למוצר שלנו אין חסרונות ואין תחליפים" עלולה להיתפס בעיני המשקיעים במקרה הטוב כגישה יהירה ולא מקצועית ובמקרה הפחות טוב כחוסר יושר וטיפשות. התוכנית העסקית צריכה לכלול דיון במתחרים, במוצרים תחליפים, בחולשות ובסיכונים. התעלמות מהמידע הזה תפגע באמינותה של התוכנית העסקית. משקיע מנוסה יזהה ממילא את נקודות החולשה ואת הסיכונים הטמונים בהשקעה במיזם תוך זמן קצר ולכן כדאי להתכונן לכך ביסודיות. זכרו כי הנכם מתמקדים ב"למה כן" אבל המשקיעים מתמקדים גם ובעיקר ב"למה לא". התייחסות יסודית בתוכנית העסקית להתמודדות עם חולשות ועם בעיות צפויות תעיד על אמינות, רצינות ומקצועיות – תכונות אופי אשר חשובות בעיני המשקיעים ומהוות בדרך כלל תנאי בסיסי להשקעתם.

4.    יש לערוך מחקר שוק ולהכיר היטב את שוק המטרה – כאמור לעיל משקיעים מעדיפים בדרך כלל מיזם הפועל בשוק גדול מספיק ואשר נמצא במגמת צמיחה. בשוק אשר בו ניכרת ירידה בביקושים למוצר או לשירות תתפתח תחרות אשר עלולה לשחוק את שיעורי הרווחיות. על היזמים להיות ערים לסיכונים מן הסוג הזה ולערוך מחקר שוק יסודי המבוסס על מידע עדכני של השוק בכדי ללמוד על מגמות, ושינויים צפויים. מידע כאמור ניתן למצוא בעיתונות הכלכלית, במגזינים מקצועיים, בדוחות סטטיסטיים, בפרסומים ממשלתיים וכן הלאה. נתונים כגון גודל השוק, שיעורי צמיחה בעבר ותחזיות לגבי שיעורי הצמיחה בעתיד, שחקנים עיקריים בענף וחסמי כניסה קיימים, מהווים מידע חשוב שיש לכלול בתוכנית העסקית.

5.    יש לבסס היטב את התחזיות הנכללות בתוכנית העסקית – להכניס נתונים לקובץ Excel ולהציג רווחיות פנומנאלית  כמעט כולם יכולים. החוכמה היא לוודא שהנתונים מבוססים על הנחות עבודה סבירות והגיוניות. על היזמים לספק הסבר מפורט לפרק התוכנית הפיננסית ולוודא כי המידע המוצג בו הגיוני ומגובש. רצוי לוודא כי הדוחות השונים ובכללם דוח רווח והפסד, המאזן ודוח תזרים המזומנים "מדברים" אחד עם השני ולא יוצרים סתירות לא הגיוניות. חשוב גם לבדוק שצורכי המימון המוצגים בתוכנית העסקית עולים בקנה אחד עם התחזיות הפיננסיות.

6.    יש להציג בתוכנית העסקית את מטרות הגיוס – יש להראות בתוכנית העסקית בצורה ברורה מה הולכים לעשות עם סכומי הכסף שיגויסו מהמשקיעים. רשימת מטרות הגיוס צריכה להראות למשקיע כמה כסף נדרש לפיתוח המוצר, לשיווק ולמיתוג, להגנה על זכויות יוצרים, להשקעה בציוד, למשכורות, לייצור וכו'. הרשימה צריכה לכלול גם לוחות זמנים להוצאת הכספים. משקיעים רבים מעדיפים לא להשקיע את כל הכסף בבת אחת ולבצע השקעה מדורגת התלויה בעמידה ביעדים מוגדרים מראש ובאבני דרך.

7.    יש לוודא כי התוכנית העסקית מכסה את כל ההיבטים הרלוונטיים למיזם – כתיבת תוכנית עסקית מחייבת התייחסות לכל אחד מהתחומים הרלוונטיים למיזם ובין היתר המוצר או השירות, השוק, הסביבה העסקית, המתחרים, רגולציה, צוות היזמים, התפעול והייצור, ערוצי הפצה, תוכנית השיווק, אופן החדירה לשוק, התוכנית הפיננסית ובכללה הכנסות העסק, תמחיר וניתוח הרווחיות, תזרים המזומנים, ההשקעות וההון הנדרש.

8.    כתיבת תמצית המנהלים של התוכנית העסקית בצורה ממוקדת ומקצועית – תמצית המנהלים כוללת סיכום של עיקרי התוכנית העסקית ומהווה פרק חשוב מאין כמוהו אשר לאיכות כתיבתו ולאופן הצגתו השלכות מהותיות על החלטותיו של המשקיע. יש לכתוב את תמצית המנהלים אך ורק לאחר השלמת כתיבת התוכנית העסקית כולה ולא לחסוך במאמץ ובמחשבה כיצד להציג את הפרק החשוב הזה בצורה ממוקדת, ברורה ומנוסחת היטב. תמצית המנהלים היא "חלון הראווה" של התוכנית העסקית.

9.    יש לכלול בתוכנית העסקית לוחות זמנים, משימות ויעדים לביצוע – תוכנית עסקית טובה משמשת גם כ"ספר הוראות" או מדריך לביצוע. יש להגדיר בצורה ברורה את השלבים בתהליך היישום של המיזם, מהן המשימות שיש לבצע ומהם לוחות הזמנים המוגדרים. תוכנית עסקית איננה נייר תיאורטי אלא מסמך אופרטיבי המתווה דרכי פעולה מעשיות.

10.    יש לבצע בקרת איכות סופית לתוכנית העסקית – לאחר השלמת כתיבת התוכנית העסקית ובטרם מציגים אותה למשקיעים רצוי לקרוא בעיון את כולה מהתחלה ועד הסוף ובין היתר:

•    לוודא כי אין כל אין סתירות בנתונים המוצגים בין הפרקים השונים בתוכנית העסקית.
•    לערוך הגהה על המלל בכדי לתקן שגיאות ניסוח וכתיב בתוכנית העסקית.
•    לבחון כי ניתנה התייחסות מספיקה לכל הסוגיות החשובות.
•    לבדוק סיכומים בפרק התוכנית הפיננסית ובכל מקום בו מוצגים מספרים וחישובים.
•    לוודא כי קיימות הנחות עבודה מבססות לכל אחת מהתחזיות בתוכנית העסקית.

 

כתיבת תוכנית עסקית איכותית תגדיל את סיכויי הצלחתו של המיזם ותסייע לצלוח בצורה טובה יותר את המשימה הקשה של גיוס הכסף ממשקיעים או מנותני אשראי. כתיבת תוכנית עסקית איכותית אשר נערכת על ידי בעל מקצוע מוסמך ומנוסה והנשענת על קבלת ייעוץ פיננסי ועסקי תקדם את היזמים בדרך אל מטרותיהם.

 

אתם מוזמנים לקרוא גם את המדריך המעשי להכנת תוכנית עסקית >>

 

תוכנית עסקית לדוגמא >>

 

קראו עוד על טעויות נפוצות בתוכנית עסקית >>

קראו גם על חשיבותה של תוכנית עסקית בהקמת עסק חדש>>

תוכנית עסקית למסעדה>>

הלוואות לעסקים קטנים >>

שלבים בהקמת עסק >>

יזמות עסקית >>

תוכנית עסקית לאתר אינטרנט >>

צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-9971545