הבראת חברות

חברות רבות נקלעות לקשיים ולמשברים פיננסיים ועסקיים במהלך חייהן. הסיבות לכך עשויות להיות נעוצות במצב המאקרו כלכלי או בניהול כושל. תוצאות המשבר עלולות לגרור הפסקת פעילות ופירוק אך בנסיבות מסוימות גם שיקום החברה והבראתה. יש לבחון את התועלת הכלכלית הצפויה בשיקום החברה מבחינת בעלי המניות, הנושים והעובדים. פעמים רבות התועלת הכלכלית הכרוכה בהבראת החברה עולה על עלויות השיקום.

 

כמובן שהבראת החברה מותנית במספר תנאים כאשר שני התנאים העיקריים שבהם:

1.    התחלת יישום תוכנית ההבראה בזמן ובטרם החברה הגיעה לנקודת האל חזור.
2.    המשך פעילות של החברה לאחר תהליך ההבראה צפוי להיות כדאי מבחינה כלכלית.

 

התחלה מוקדמת של תהליך ההבראה היא קריטית להצלחה. לעיתים המועד בו מתחיל תהליך שיקום והבראת החברה הוא מאוחר מדי ולאחר חציית נקודת האל חזור. בכל הנוגע להבראה והתייעלות של חברות, זיהוי וגילוי מוקדם של קשיים עסקיים ופיננסיים מגדיל את סיכויי ההצלחה באופן משמעותי. לצורך כך יש להימנע בכל מחיר מגישה של התעלמות והדחקה. אכן, לא תמיד קל להתמודד עם המשבר אך ההשלכות של דחייה והתעלמות צפויות להיות כבדות הרבה יותר.

על מנת לזהות משברים עוד בתחילתם חשוב לנהל את העסק באופן מקצועי תוך יישום מנגנוני בקרה ודיווח שוטפים. ההנהלה חייבת לדעת באופן שוטף האם נגרמים ההפסדים עוד הרבה לפני עריכת הדוחות הכספיים השנתיים. ניהול תקציב ובקרה מאפשר לחברה לגלות סטיות מהתכנון בשלבים מוקדמים יחסית כאשר טווח הפעולה הוא נרחב יותר. גם ניהול שוטף ומקצועי של תזרים מזומנים עשוי להציף בעיות כבר בשלבים מוקדמים ולאפשר לחברה להתמודד עמן ביעילות לפני שהחרב מונחת על הצוואר.

 

תהליך הבראת חברות יש לבחון גם לנוכח שיקולים כלכליים ועסקיים – כלומר האם לאחר תהליך ההבראה וההתייעלות, החברה אכן צפויה להציג רווחיות ותזרימי מזומנים חיוביים. למרבה הצער לעיתים התשובה תהיה שלילית ובנסיבות כאלה יהיה היגיון בהפסקת פעילות החברה ובפירוקה. תהליך הבראת חברות כולל עריכת תוכנית עסקית אשר תבחן בין היתר את מצבו של הענף בו פועלת החברה, את הביקוש למוצרי/שירותי החברה, את פוטנציאל הרווחיות של מוצרי החברה או שירותיה, את המצב הפיננסי הנוכחי, את נכונותם של הבנקים והנושים האחרים לתמוך בתהליך ההבראה ואת יכולת ההנהלה להוביל את תהליך השינוי.

 

יש לזכור כי שוויין של חברות רבות הוא גבוה יותר כעסק פעיל וחי מאשר כעסק בפירוק אשר נכסיו נמכרים בדרך כלל מתחת לערכם.

 

תוכנית הבראה והתייעלות המיושמת בתוכנית העסקית חייבת לכלול התייחסות להגדרת סדרי עדיפות ולצמצום בעלויות. פיטורי עובדים יש לעשות מתוך שיקול דעת ותוך פגיעה מינימאלית ככל שאפשר בפעילותו השוטפת של העסק. יש לערוך ניתוחים כלכליים וניתוחי רווחיות על מנת לאתר פעילויות ומוצרים מפסידים ולאחר מכן לבחון את הצורך המיידי בביטולם.

 

אין ספק שלבנקים יש חלק מהותי בתהליך הבראת חברות. על מנת לרתום את רצונו של הבנק לסייע לתהליך יש לפעול בשקיפות ובמקצועיות ותוך שיתופו בתוכנית ההבראה. באופן דומה יש לנסות ולהגיע להסדרים עם יתר נושי החברה. תוכנית ההבראה חייבת לכלול צעדים מידיים ומעשיים לשיפור מצב תזרים המזומנים וההון החוזר.

 

הבראת חברות היא תהליך שבמידה שמחליטים להוציאו אל הפועל חשוב מאד לא להתמהמה. פירוק חברה יפגע בדרך כלל בבעלי המניות, בנושי החברה ובעובדיה בעוד ששיקום החברה עשוי לאורך זמן להשתלם מבחינה כלכלית לכל הנוגעים בדבר.

צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-9971545