• ראשי
  • גיבוש תוכנית עבודה לחברות ועסקים בקשיים

גיבוש תוכנית עבודה לחברות ועסקים בקשיים

עסק שנקלע לקשיים פיננסיים חייב לפעול בדחיפות ולגבש תוכנית עבודה מסודרת. יישום בפועל של תוכנית עבודה כאמור, עשוי לעיתים להיות גלגל ההצלה האחרון של העסק. יש לנתח במהירות את מצבו הפיננסי של העסק לרבות ביצוע מיפוי מדויק של הנכסים וההתחייבויות על פי מועדי מימוש או פירעון ואת תוצאות פעילותו של העסק בתקופה שקדמה למשבר ולזהות את הסיבות שהביאו למשבר. לאחר הניתוח הפיננסי יש לשקול מגוון רחב של צעדים אשר יהיה על העסק לנקוט במטרה להגדיל את סיכויי הישרדותו ולערוך תוכנית עבודה מפורטת בהתאם. לעיתים תוצאות הניתוח תלמדנה כי למרבה הצער עבר העסק את נקודת האל חזור ויהיה על בעליו להיערך לסגירה מסודרת של העסק. לפיכך נודעת חשיבות רבה לתגובה מיידית לכל הרעה במצב הפיננסי ובתוצאות הפעילות ועוד לפני שמגיעים למשבר. במהלך הייעוץ הפיננסי לעסק ולאחר גיבוש תוכנית העבודה יש להוציאה ללא כל דיחוי מן הכוח אל הפועל. ישנם צעדים רבים אשר ניתן לנקוט בכדי להציל את העסק ולשפר את מצבו.

 

לקריאה נוספת:

הבראת חברות

חיסכון בהוצאות העסק

הלוואות לעסקים קטנים

צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-9971545