• ראשי
  • אשראי חוץ בנקאי | הלוואה חוץ בנקאית

אשראי חוץ בנקאי | הלוואה חוץ בנקאית

לחץ בתזרים מזומנים ומחנק אשראי הן הסיבות העיקריות לניסיון לאיתור מקורות אשראי חוץ בנקאי. במידה שאתם מחפשים אשראי חוץ בנקאי כדאי לכם להכיר את החלופות הרלוונטיות מבחינתכם. אשראי חוץ בנקאי הוא אשראי שניתן שלא על ידי המערכת הבנקאית. פנייה לקבלת אשראי חוץ בנקאי מתבצעת בדרך כלל כאשר מוצו כל אפשרויות האשראי מול הבנקים. להלן מספר חלופות לקבלת אשראי חוץ בנקאי:

 

1.    כרטיס אשראי חוץ בנקאי – כרטיס אשראי חוץ בנקאי הוא כרטיס המונפק ללקוח ישירות על ידי חברות כרטיסי האשראי ומקנה מסגרת אשראי חוץ בנקאית, כלומר בנוסף על מסגרת האשראי הקיימת בבנק. היתרון בכרטיס אשראי חוץ בנקאי הוא האפשרות לקבל מסגרת אשראי נוספת המשמשת כמקור מימון או כהלוואה לכל דבר ועניין. קראו גם על כדאיות התשלום בכרטיס אשראי.

2.    הלוואות חוץ בנקאיות מחברות כרטיסי אשראי – בנוסף על כרטיס האשראי החוץ בנקאי ניתן לקבל מחברות כרטיסי האשראי גם הלוואות חוץ בנקאיות. מדובר למעשה בהלוואות חוץ בנקאיות אשר אינן קשורות למסגרת האשראי הבנקאית. את ההלוואה החוץ בנקאיות ניתן לקבל כסכום אחד המועבר ללקוח על חשבון ההלוואה או בדרך של דחיית מועדי חיוב תשלומים פתוחים בכרטיסי האשראי. בשתי הדרכים יש לשלם ריבית על האשראי החוץ בנקאי אשר מעמידה חברת כרטיסי האשראי.

3.    הלוואה ממקום העבודה – ישנם מקומות עבודה המאפשרים לעובדים ליטול הלוואות ולהחזירן באמצעות קיזוז בתלוש השכר על חשבון המשכורת. גם הלוואה ממקום העבודה נחשבת כאשראי חוץ בנקאי.

4.    הלוואות מחברות ביטוח, בתי השקעות, קרנות פנסיה וקופות גמל – כנגד שעבוד החיסכון הפנסיוני ניתן לקבל אשראי חוץ בנקאי גם מחברות ביטוח, בתי השקעות, קרנות פנסיה וקופות גמל. ההלוואה ניתנת כנגד שעבוד ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל, קרן השתלמות ואף תיק השקעות. הסכום העומד לרשותנו משמש כבטוחה עבור הגוף המלווה. האשראי החוץ בנקאי הניתן כנגד השעבוד יהיה נמוך יותר משוויו של הנכס הפיננסי בכדי להותיר לגוף המלווה מרווח בטחון מספק במקרה של ירידת ערך.

5.    פקטורינג – דרך נוספת אפשרית לקבלת אשראי חוץ בנקאי היא פקטורינג. פקטורינג הוא מנגנון אשראי חוץ בנקאי הממיר בעצם חוב פתוח למזומן. העסק מוכר ללקוח באשראי אך מקבל מחברת הפקטורינג תשלום במזומן בשיעור של כ-70%-80% מערך החשבונית ובניכוי עמלה וריבית ניכיון. כאשר מגיע מועד פירעון החוב, הלקוח אינו משלם את החוב לבעל העסק אלא לחברת הפקטורינג אשר מעבירה לעסק במועד זה את יתרת תשלום החוב.

6.    ניכיון שוברי כרטיסי אשראי – חלופה נוספת לקבלת אשראי חוץ בנקאי תעשה על ידי ניכיון שוברים דחויים של כרטיסי אשראי. באופן רגיל ישנם לקוחות המשלמים לעסק בכרטיסי אשראי כאשר התקבול מועבר על ידי חברות כרטיסי האשראי לעסק במועדי הפירעון הדחויים. ניכיון שוברים דחויים של כרטיסי אשראי מקדים למעשה את העברת התקבולים הדחויים לעסק מחברות כרטיסי האשראי וזאת כנגד עמלה/ריבית ניכיון. מדובר במעין הלוואת גישור חוץ בנקאית ממועד העסקה ועד למועד הדחוי של התשלום.

7.    ניכיון שיקים – גם ניכיון שיקים יכול לאפשר ליהנות מאשראי חוץ בנקאי. בחלופה זו למעשה ממיר העסק שיק דחוי כנגד תקבול במזומן בניכוי עמלת/ריבית הניכיון. ניתן לבצע ניכיון שיקים באמצעות חברות המתמחות בכך אך גם באמצעות המערכת הבנקאית.

8.    חברות מימון עסקיות – הלוואות חוץ בנקאיות ואשראי חוץ בנקאי הניתנים על ידי חברות עסקיות בעיקר לצורך מימון רכישת ציוד והשקעות באמצעות ליסינג מימוני וכן לצורך מימון רכש וייבוא.

9.    הלוואות מקרנות סיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה – הלוואות לעסקים קטנים ניתן לקבל בתנאים נוחים יחסית מקרנות סיוע שהוקמו על ידי המדינה. הלוואות אלה ניתנות לעסקים בערבות של 70% מגובה ההלוואה על ידי המדינה ובריביות שוק מקובלות. הבקשות להלוואות לעסקים קטנים נבדקות על ידי גופים כלכליים שמונו על ידי המדינה ובמידה שהלוואות אלה מאושרות הן ניתנות בסופו של דבר על ידי בנקים מסחריים הנכללים בהסדר.

10.    גיוס אשראי חוץ בנקאי בשוק ההון – חברות גדולות העומדות בקריטריונים מינימאליים יוכלו לגייס אשראי חוץ בנקאי באמצעות אגרות חוב בשוק ההון.

 

כפי שניתן להיווכח חברות, עסקים ואנשים פרטיים יכולים לנצל מספר אפשרויות לגיוס אשראי חוץ בנקאי. בטרם קבלת החלטה בנוגע לדרך המימון המועדפת יש לבחון כל אחת מחלופות האשראי החוץ בנקאי ולשקול את התאמתה לנסיבות. בין היתר בטרם נחליט על קבלת אשראי חוץ בנקאי נצטרך להביא בחשבון שיקולים כגון היקפי המימון המאושרים ביחס לצרכים הכוללים, עלויות המימון האפקטיביות, רמת הביטחונות הנדרשת, תקופת האשראי החוץ בנקאי, מבנה האשראי החוץ בנקאי האופטימאלי לצורך ניהול העסק, נוחות השימוש באשראי החוץ בנקאי וכד'. לצורך השוואה חשוב מאד לחשב את עלות המימון האפקטיבית השנתית בכל אחת מחלופות האשראי החוץ בנקאי. חלופות המימון לאשראי חוץ בנקאי שהוצגו לעיל אינן תחליף לניהול יעיל של הון חוזר אשר משפר את תזרים המזומנים של העסק ותורם להפחתה בצורכי המימון.

 

קראו גם על חיסכון בהוצאות העסק >>

ועל ניהול יעיל של גביית חובות מלקוחות >>

צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-9971545