• ראשי
  • פירוק חברה מרצון

פירוק חברה מרצון

בית המשפט הוא בעל הסמכות והוא המעניק את החותמת האחרונה לכל הליך של פירוק חברה, בין אם מרצון ובין אם לאו. מטבע הדברים, בהליכי פירוק מרצון תהה מעורבותו של בית המשפט נמוכה, והוא יסתפק בצפייה ופיקוח על התהליך ומתן אישור סופי לקיומו, בהנחה והדברים נעשו על פי חוק וללא פגישה בכל ישות, עסקית או אישית. לצד מקרים אלו, קיימים גם מקרים בהם בית המשפט מפעיל את סמכותו וממנה לחברה מפרק מטעמו, במטרה לקדם את הליך הפירוק, לבקשת מי מהצדדים הנוגעים לעניין.

את פירוק החברה זכאים לבקש מספר גורמים, כאשר נמנה את הנפוצים שבהם:

· בעלי המניות- במקרים מסוימים בהם לא מתקיימים כל התנאים לפירוק חברה מרצון, שהיא תהליך מהיר ונוח יותר, באפשרות בעלי המניות לבקש מבית המשפט את פירוק החברה.

· הנושים- במקרים של חברה חדלת פירעון, ובעצם במקרים בהם לחברה קיימים חובות שלא סולקו כלפי ספקים, נותני שירות וכדומה, זכאים הנושים לאחר שהגיעו למסקנה כי אין ביכולתם לגבות מן החברה את המגיע להם, לבקש מבית המשפט להורות על פירוק החברה, כינוס נכסיה והעברת תשלומי החוב עבורם, וזאת על פי סדר עדיפויות הקבוע בחוק.

· העובדים- במקרה בו חברה נותרה בחבות שכר עובדיה ואין ביכולתה לפרוע את החוב מקבלים העובדים מעמד מיוחד וזכויות הן בהליך הפירוק וכינוס הנכסים והן אל מול המוסד לביטוח לאומי. בעת קיום תהליך פירוק החברה יוצאים נכסי החברה ומשאביה למכירה, וכל סכום כסף שמתקבל מיועד לטובת הנושים. לעובדי החברה במידה וקיימים מעמד מיוחד והם מקדימים את הנושים בזכאותם לקבל את שכר עבודתם או כל תגמול אחר המגיע להם מכורח חוק, הסכם עבודה או חוזה אישי. היה ולא התאפשרה העברת הכספים לעובדים מנכסי החברה, יהיו העובדים זכאים לקבלת שכרם (על פי מסגרת הקבועה בחוק) ופיצויי פיטורין, מכורח פירוק וסגירת החברה. על מנת לממש זכות זאת, על העובדים להציג צו פירוק המאושר על ידי בית המשפט והצהרה ממפרק החברה.

בית המשפט יתייחס באופן שונה לבקשה לפירוק חברה אשר העילה לפירוקה היא הפסקת הפעילות העסקית או חוסר כדאיות כלכלית, לעומת מקרים בהן החברה חדלת פירעון לחובותיה ואל מול דלתי בית המשפט משתרך תור ארוך של עובדים, נושים ואחרים אשר החברה חבה להם כספים.

בכל מקרה של פירוק החברה על ידי בית המשפט, ימנה בית המשפט כונס נכסים אשר תפקידו הוא לבחון את ספרי החברה, הכנסות לצד הוצאות, רכוש וציוד, חובות הממתינים ובעצם לנהל את הנכסים באופן הכלכלי הטוב ביותר שיבטיח כיסוי של חובות רבים של החברה ככל הניתן. מדובר בהליך מסועף האורך זמן רב ועשוי להעמיד את בעלי המניות במגבלות אישיות ועסקיות. היה וניתן להימנע מהליך הפירוק על ידי בית המשפט ולצאת להליך פירוק חברה עצמאי ומרצון, הדבר עדיף הן ברמה הבירוקרטית והן ברמה הכלכלית.

במידה והוגשה בקשה לפירוק מטעם נושים או עובדים כנגד החברה, מומלץ לפנות בהקדם לעורך דין מתמחה המנוסה בתחום, ויוכל על פי המקרה הפרטני, להוביל את התהליך לסיום וסגירת החברה באופן הוגן לכל הצדדים ובהסכמה, וזאת בפיקוח בית המשפט. עורך הדין רונן פריד הוא עורך דין ותיק ומנוסה העוסק מזה שנים רבות בדיני חברות בכלל ובפירוק חברות בפרט, תוך ההבנה כי ישנה הדרך המסועפת והיקרה לעשות זאת, וישנה הדרך הקצרה והיעילה לסגור את הדלת מאחורי החברה שכשלה בצורה חלקה, ולצאת לדרך חדשה ומבטיחה להצלחה.

 

צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-9971545