• ראשי
  • כיצד להתמודד עם מחנק אשראי ולחץ בתזרים מזומנים

כיצד להתמודד עם מחנק אשראי ולחץ בתזרים מזומנים

במדריך זה יוצגו דרכים מעשיות להתמודדות עם מחנק אשראי ולחץ בתזרים המזומנים. העיקרון המנחה להתמודדות עם מחסור באשראי ובעיות בתזרים המזומנים הוא ניהול עסק בצורה נכונה. ניהול נכון מגדיל את כושר ההישרדות של העסק ומאפשר לו לצלוח משברים כלכליים בצורה טובה יותר. עסקים יציבים המנוהלים בקפידה יוכלו אפילו לנצל הזדמנויות עסקיות כאשר כל השאר סובלים ממשבר אשראי כללי. יש להיות ערים להבדלים בין תזרים המזומנים לרווחיות חשבונאית – רווח אינו תזרים מזומנים ולנוכח זאת יש לנהל בצורה חכמה את סדרי העדיפות בניהול העסק. לעיתים נאלץ לקבל החלטות לשיפור תזרים המזומנים גם במחיר של פגיעה ברווחיות – לדוגמא מכירת מלאי בהנחה ובמזומן.

 

ניהול יעיל של ההון החוזר

 

יש לבחון את צורכי הנזילות של העסק ולנתח בקפידה את ההון החוזר ואת תחזית תזרים המזומנים של העסק. ניהול יעיל של הון חוזר מכתיב לנו שמירה על רמות מלאי נמוכות ככל שאפשר, קיצור משך האשראי הניתן ללקוחות והארכת משך האשראי המתקבל מספקים. יש לבחון את האשראי הניתן לכל לקוח ולקוח והמתקבל מכל ספק וספק ולנהל משא ומתן לשיפור התנאים. יש לייעל את תהליכי הגבייה מלקוחות ולפעול בצורה נחרצת כדי לגבות כל חוב בפיגור. רפיון בפעולות הגבייה יאותת ללקוחותיכם שהם יכולים להשתמש בכם בכדי לממן את העסק שלהם ללא עלות מימון. יש לנהל סיכוני אשראי בצורה אחראית ולא להתפתות ליטול סיכונים שאינם סבירים. כדאי לזכור כי חובות אבודים פוגעים בתזרים המזומנים בעסק באופן ניכר. הקפידו לעקוב אחרי מצבם הפיננסי של לקוחותיכם ובמידת הצורך שיקלו להסתייע בשירותיהן של חברות מידע עסקי.

 

הגברת המודעות לחיסכון בהוצאות

 

מצאו דרכים לחיסכון בהוצאות העסק תוך שימת דגש מיוחד על ההוצאות הקבועות. נהלו תמחיר בעסק והקפידו לפעול בצורה יעילה וחסכונית. קבלו החלטות על בסיס רציונאלי כאשר טובת העסק לנגד עינכם וגוברת על שיקולים אחרים. יש לערוך מיפוי יסודי של ההוצאות בעסק להתחיל לטפל קודם כל בחיסכון בהוצאות הכבדות יותר ורק אחר כך לעבור לכל שאר ההוצאות. בכדי לשפר את סיכויי ההצלחה יש לרתום לתהליך החיסכון את עובדיו ומנהליו של העסק. החלטות בנוגע לצמצום בכוח אדם ובעלויות שכר יש לבצע ברגישות אך בנחישות הדרושה.

 

בחינת הצורך בדחיית השקעות ויוזמות חדשות

 

השקעות ופעולות המבוצעות למטרות צמיחה של העסק תגדלנה בדרך כלל את צורכי האשראי ותייצרנה הכבדה נוספת על תזרים המזומנים. בתקופות של מחנק אשראי ולחץ בתזרים המזומנים יש לבחון את הצורך בדחיית השקעות ויוזמות עסקיות חדשות אשר עלולות לייצר השפעה שלילית על ההון החוזר בעסק ועל תזרימי המזומנים. במידה שהתוכנית העסקית תתריע כי העסק עלול להיקלע בסבירות די גבוהה לקשיים פיננסיים ולבעיות נזילות, יהיה עלינו לקבל החלטות המציבות את תזרים המזומנים בראש סדר העדיפויות גם במחיר של פגיעה בתשואות פוטנציאליות על השקעות.

 

התנהלות נכונה מול הבנקים

 

פנו לבנק בשלב המוקדם ביותר בו זיהיתם צורך בסיועו בפריסה ודחייה של הלוואות והגדלת מסגרות אשראי. פנייה מוקדמת שלכם אל הבנק בצירוף תוכנית עסקית והיערכות מתאימה תהיה עדיפה על פני פנייה של הבנק אליכם בדרישה לפירעון מיידי של החוב וביטול מסגרות האשראי. את הפנייה לבנק יש לבצע לאחר עבודת הכנה יסודית ובמידת הצורך לאחר הסתייעות בשירותיו של יועץ פיננסי. על מנת לזכות בתמיכתו של הבנק בעת משבר פיננסי יש להתנהל בשקיפות ולמסור את כל המידע הנדרש על העסק לרבות דרכי הפעולה המתוכננות לטיפול במצב הקיים.

 

איתור מקורות מימון חלופיים לעסק

 

יש להיערך למצב בו יידרש העסק למקורות מימון נוספים. בין היתר ניתן לשקול:

•    שיפור תנאי האשראי מול ספקים
•    מעבר מבעלות על נכסים לליסינג תפעולי.
•    ביצוע עסקאות פקטורינג – קבלת תשלום מוקדם על חובות לקוחות כנגד עמלת ניכיון.
•    ניכיון שיקים דחויים בבנק
•    פנייה לקרנות סיוע ממשלתיות – לצורך קבלת הלוואות לעסקים בערבות מדינה
•    מימוש נכסים והשקעות אשר אינם הכרחיים לעסק בטווח המיידי
•    הכנסת שותפים לעסק
•    מתן הנחה ללקוחות על מקדמות ועל תשלום במזומן.

 

במאמר זה נסקרו מספר צעדים הכרחיים לטיפול במחנק אשראי ובלחץ בתזרים המזומנים. קיימת חשיבות רבה לנקוט בצעדים אלה בשלבים מוקדמים ככל האפשר ולגלות נחישות והתמדה. תגובה מהירה ונחרצת עשויה להיות ההבדל בין הצלחה לבין כישלון או במילים אחרות בין הישרדות העסק לבין קריסתו. הטיפול במשבר אשראי ובלחץ בתזרימי המזומנים מצריך גיבוש תוכנית עבודה והגדרה מחודשת של סדרי העדיפויות העסקיים והפיננסיים. את תוכנית העבודה יש להוציא באופן מיידי מן הכוח אל הפועל תוך בקרה שוטפת על התהליך. מומלץ בחום להחליף את הייאוש וההיסטריה בגישה מעשית אשר עשויה לשפר את מצבו הפיננסי של העסק ואת תזרימי המזומנים שלו.

צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-9971545