• ראשי
  • חישוב הלוואת שפיצר

חישוב הלוואת שפיצר

ברוב ההלוואות והמשכנתאות חישוב ההלוואה נעשה לפי לוח שפיצר. בשורות הבאות יוסבר הרעיון העומד מאחורי חישוב הלוואה לפי שפיצר, כיצד מחושבת לפיו הריבית וגובה ההחזר.

שפיצר היא שיטת חישוב להחזר הלוואה בתשלומים. הרעיון מאחורי שיטת חישוב ההלוואה לפי שפיצר הוא כי כל התשלומים לאורך ההלוואה הם זהים כאשר רק ההרכב של כל תשלום משתנה לאורך חיי ההלוואה בין מרכיב קרן למרכיב ריבית. ככל שקרן ההלוואה הולכת וקטנה כך מרכיב הריבית בכל תשלום הולך וקטן. נשמע לכם מפחיד? אל דאגה אחרי שנעבור על הדוגמא שלהלן לחישוב שפיצר תבינו יותר.

דוגמא לחישוב הלוואת שפיצר:

פנינו לבנק לקבל הלוואה והוצעה לנו הלוואה לא צמודה על סך של 50,000 ₪ בריבית שנתית של 8% לתקופה של שנתיים לפירעון ב-24 תשלומים חודשיים. חישוב ההלוואה נעשה כמובן לפי שפיצר.

קרן הלוואה: 50,000

מספר תשלומים חודשיים: 24

שיעור ריבית שנתי: 8%

מה יהיה סכום התשלום החודשי וכיצד יראה לוח הסילוקין של ההלוואה לפי שפיצר?

ראשית נציג את לוח הסילוקין של ההלוואה ואז נוכל להסביר אותו.

לוח סילוקין – בהלוואת שפיצר
תשלום סכום התשלום ע"ח קרן ע"ח ריבית יתרת קרן

1

2,261.36 1,928.03 333.33 48,071.97

2

2,261.36 1,940.88 320.48 46,131.08

3

2,261.36 1,953.82 307.54 44,177.26

4

2,261.36 1,966.85 294.52 42,210.41

5

2,261.36 1,979.96 281.40 40,230.45

6

2,261.36 1,993.16 268.20 38,237.29

7

2,261.36 2,006.45 254.92 36,230.84

8

2,261.36 2,019.83 241.54 34,211.01

9

2,261.36 2,033.29 228.07 32,177.72

10

2,261.36 2,046.85 214.52 30,130.87

11

2,261.36 2,060.49 200.87 28,070.38

12

2,261.36 2,074.23 187.14 25,996.15

13

2,261.36 2,088.06 173.31 23,908.10

14

2,261.36 2,101.98 159.39 21,806.12

15

2,261.36 2,115.99 145.37 19,690.13

16

2,261.36 2,130.10 131.27 17,560.03

17

2,261.36 2,144.30 117.07 15,415.73

18

2,261.36 2,158.59 102.77 13,257.14

19

2,261.36 2,172.98 88.38 11,084.16

20

2,261.36 2,187.47 73.89 8,896.69

21

2,261.36 2,202.05 59.31 6,694.63

22

2,261.36 2,216.73 44.63 4,477.90

23

2,261.36 2,231.51 29.85 2,246.39

24

2,261.36 2,246.39 14.98 -0.00
54,272.64 50,000.00 4,272.64

 

 

מהתבוננות בעמודת "סכום התשלום" בלוח הסילוקין של הלוואת שפיצר המוצג לעיל ברור כי התשלום החודשי הוא זהה בכל החזר ועומד בכל חודש על 2,261.36 ₪. סה"כ 24 התשלומים של ההלוואה יסתכמו ב-54,272.64 ₪ (24X2,261.36=54,272.64).

לקחנו הלוואה בסך של 50,000 ₪ וההחזר הכולל שלנו עומד על 54,272.64 ₪. הסיבה לכך היא שהתשלומים שלנו כללו שני מרכיבים:

1. קרן – זהו סכום ההלוואה המקורי שנלקח.

2. ריבית – זו התוספת על קרן ההלוואה. תוספת זו משקפת את ה"מחיר" או את "דמי השימוש" בכסף.

 

שימו לב שהחלוקה של כל תשלום בין שני המרכיבים הנ"ל משתנה לאורך חיי ההלוואה למרות שהתשלום החודשי הכולל נותר זהה לפי שיטת שפיצר.

בתשלום הראשון מרכיב הריבית מתוך התשלום הוא 333.33 ₪ וההחזר על חשבון הקרן המקורית עומד על 1,928.03, כלומר מתוך התשלום רק 85.3% שימשו לפירעון הקרן ו-14.7% שולמו כריבית.

לעומת זאת בתשלום השניים עשר, מרכיב הריבית מתוך התשלום הוא 187.14 ₪ וההחזר על חשבון הקרן המקורית עומד על 2,074.23, כלומר מתוך התשלום רק 91.7% שימשו לפירעון הקרן ו-8.3% שולמו כריבית.

ככל שמתקדמים לאורך חיי ההלוואה ויתרת קרן ההלוואה הולכת וקטנה (ראו את העמודה השמאלית ביותר), כך מרכיב הריבית מתוך התשלום החודשי הזהה הולך וקטן. בתשלום האחרון מרכיב הריבית הוא הנמוך ביותר. ההיגיון בחישוב שפיצר ברור – ככל שיתרת קרן ההלוואה הולכת וקטנה אנו נדרשים לשלם עליה פחות ריבית וכך מתפנה חלק גדול יותר מהתשלום החודשי לטובת פירעון קרן ההלוואה המקורית.

זה לא מסובך מדי ואתם חייבים להודות ששפיצר היה שפיץ אמיתי…. 🙂

אם אתם רוצים לדעת עוד קצת על הלוואות אתם מוזמנים להוריד את המצגת כיצד לוקחים הלוואה – שלבים ושיקולים בתהליך.

צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-9971545