• ראשי
  • בדיקת ההתקשרויות מול הבנקים ומבנה האשראי

בדיקת ההתקשרויות מול הבנקים ומבנה האשראי

בחינה מדוקדקת של מבנה האשראי של העסק והתאמתו של מבנה זה לפעילות העסקית במקביל לביצוע השוואת עלויות עמלות ועלויות מימון בין בנקים שונים, עשויה לחסוך לעסק סכומי כסף גבוהים ולשפר את המצב הפיננסי ואת תזרים המזומנים. פעמים רבות מבנה ההון והאשראי של העסק אינו תואם את פעילותו של העסק ואת מטרותיו. דוגמא לכך היא מימון השקעות באשראי לזמן קצר (משיכת יתר בעובר ושב). בנוסף לעיתים מתגלה כי העסק משלם מחירים מופרזים בעלויות מימון ובעמלות בנקים. בדיקת התנאים וניהול מו"מ עם המערכת הבנקאית עשויים לחסוך לעיתים סכומי כסף גבוהים.

הלוואות לעסקים קטנים >>

צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-9971545