• ראשי
  • תהליך הייעוץ הפיננסי

תהליך הייעוץ הפיננסי

אף על פי שייעוץ פיננסי ניתן למקד בבעיה נקודתית או בנושא מסוים בעסק, לעיתים נדרשת התייחסות מקצועית למכלול של היבטים פיננסיים ועסקיים. במקרים כאלה, ייעוץ פיננסי אפקטיבי מצריך אבחון יסודי ומעמיק במטרה לזהות את החולשות ואת נקודות התורפה בעסק ובהתאם לכך לגבש תוכנית עבודה ממוקדת ויעילה.

 

לצורך מתן ייעוץ פיננסי ממוקד מטרה ומכוון תוצאות, חשוב מאד לערוך אבחון יסודי של התהליכים הפיננסיים והעסקיים. אבחון זה יכלול בדיקה מקיפה של המצב הפיננסי של העסק בעבר ובהווה תוך התייחסות למאזן הנכסים וההתחייבויות, לרווח וההפסד ולתזרים המזומנים. בין היתר ייבחנו בקפידה יחסים פיננסיים חשובים, מבנה ההון והאשראי בעסק, עלויות עיקריות, היעילות הפיננסית והתפעולית, היבטי תמחיר, וניתוחי רווחיות וכן אופן ניהול ההון החוזר. במקביל תיערך סקירה של הסיכונים העיקריים בעסק ודרך ההתמודדות הקיימת עם אותם סיכונים. עוד יבחנו בין היתר היבטים עסקיים נוספים כגון מידת הנחיצות הכלכלית של מחלקות ועובדים בעסק, יעילות ניהול המלאים בעסק, תהליכי המכירה והגבייה מלקוחות. בנוסף תיערך בחינה של הנחות העבודה והתחזיות העתידיות של העסק בכדי להחליט על ההיערכות הנדרשת. בסוף תהליך האבחון ניתן יהיה לקבל תמונת מצב פיננסית של העסק לרבות הבעיות והליקויים המונעים את מיצוי מלוא הפוטנציאל העסקי. שלב האבחון וניסוח הבעיות הוא שלב מהותי בתהליך הייעוץ הפיננסי. ללא ביצוע הדיאגנוזה המתוארת יהיה קשה לקבוע מהן דרכי הפעולה המתאימות ביותר.

 

פעמים רבות הבעיות עליהן מצביעים בעלי עסקים ומנהלים הן רק הסימפטום של ליקויים עסקיים ופיננסיים יסודיים הרבה יותר. כך למשל בעלי עסקים רבים אשר מצביעים בפני היועץ הפיננסי על תזרים המזומנים השלילי כבעיה העיקרית שלהם לא תמיד מבינים שהבעיה האמיתית שלהם נעוצה בכלל בגורם אחר. כך למשל, תזרים המזומנים השלילי עלול להיגרם כתוצאה מתמחור שגוי הגורם להפסדים שוטפים או כתוצאה מניהול לקוי של ההון החוזר בעסק (לקוחות, מלאי, ספקים). על מנת לתת מענה מדויק לבעיה חשוב לאבחן את הסיבות המדויקות אשר גורמים לה.

 

ייעוץ פיננסי הכולל זיהוי מוקדם ומדויק של הבעיה יאפשר התמודדות יעילה יותר וסיכויי הצלחה גבוהים הרבה יותר.

 

בשלב הבא לאחר השלמת מיפוי המצב הקיים וניתוח הליקויים בעסק, תיערך תוכנית עבודה מעשית לטיפול בכל אחד מהליקויים שנמצאו. ההמלצות לפעולה עשויות לכלול בין היתר ולפי הצורך: הכרח לבצע שינויים בתנאי האשראי מול הלקוחות והספקים, ייעול תהליכי הייצור וניהול המלאי, קיצוץ בעלויות שאינן הכרחיות, הפסקת השיווק של קו מוצרים מסוים, שינויים במחירי המכירה של מוצרים מסוימים, פיטורי עובדים, כתיבת תוכנית עסקית, בניית תקציב שנתי, עריכת תזרים מזומנים חזוי, הטמעת כלי מעקב ובקרה בעסק, שיתוף המערכת הבנקאית בתהליך ההבראה והייעול ופריסת חובות מחודשת, ניהול יעיל יותר של הון חוזר, איתור מקורות אשראי חלופיים וכן הלאה. תוכנית העבודה תגדיר צעדים אופרטיביים לביצוע, לוחות זמנים ויעדים להשגה.

 

הייעוץ הפיננסי כולל ליווי לאורך תהליך היישום של תוכנית העבודה וכן ביצוע הערכת השיפור המושג בכל אחד מתחומי הפעולה שהוגדרו. תכליתו העיקרית של הייעוץ הפיננסי איננה שיתוף בעלי עסקים ומנהלים במידע פיננסי כללי על דרכי פעולה אפשריות, אלא הגדרת דרכי הפעולה הספציפיות המתאימות במדויק לעסק ולמצבו בהתבסס על אבחון פיננסי ועסקי יסודיים.

 

כיצד בוחרים יועץ פיננסי

צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-9971545