• ראשי
  • טיפים חשובים לניהול פיננסי בעסק

טיפים חשובים לניהול פיננסי בעסק

בכדי לשפר את התוצאות העסקיות והפיננסיות ובכדי לחזק את כושר הישרדותו של כל עסק מוטלת עליכם, בעליו או מנהליו של העסק, האחריות לדאוג לניהול מקצועי ואפקטיבי. להלן רשימת נושאים חשובים אשר חייבים להיות מטופלים על ידכם בקפידה בכל עסק:

 

 

1. נהלו תקציב ובקרה תקציבית – התקציב בעסק משמש כמעין תוכנית עבודה לעסק. באמצעות התקציב ניתן לתכנן את הפעילות העסקית ולבטא אותה בערכים כספיים. ניהול שוטף של בקרה תקציבית יאפשר לגלות בזמן סטיות מהתכנון ולפעול בהתאם בכדי לתקנן. שליטה יעילה בהוצאות העסק תושג רק באמצעות ניהול בקרה תקציבית.

 

2. נהלו את תזרים המזומנים בעסק – ניהול כושל של תזרים מזומנים מהווה אחד מהגורמים הנפוצים לקריסתם של עסקים. יש להתחיל את התהליך במיפוי המצב הקיים ובבניית תחזית תזרים מזומנים עתידית. אגב בניית התחזית יש לזהות מועדים בעייתיים בהם נוצר פער תזרימי שלילי ולהיערך אליהם בהתאם. בשלב הבא יש לנהל מעקב שוטף אחר התזרים בפועל תוך איתור חריגות ביחס לתחזית. בתגובה לחריגות המתגלות ככל שנוקטים צעדים יעילים בשלב מוקדם יותר ובטרם נקלע העסק למשבר פיננסי, כך גדל הסיכוי לפתור את הבעיות שצצות.

 

3. תמחרו מוצרים ושירותים בעסק בצורה אופטימאלית – תמחיר עוסק במדידה, ניתוח ורישום עלויות של מוצרים ושירותים. המחרה עוסקת בקביעת מחיר המכירה האופטימאלי של מוצרים ושירותים. משיקולי יעילות יש לנתח בכל עסק בצורה יסודית את עלויות הייצור והרכישה כולל העלויות העקיפות. הכרת העלות ליחידה תסייע בין היתר בקביעת מחיר המכירה האופטימאלי של המוצר או השירות של העסק.

 

4. הקפידו לחסוך בהוצאות העסק – לגבי כל עלות או הוצאה בדקו את מידת נחיצותה לפעילות העסקית והאם הושגה העלות הנמוכה ביותר האפשרית. קבלו הצעות מחיר לכל שירות או מוצר שרוכש העסק, השוו מחירים ונהלו משא ומתן על העלויות ועל התנאים. דאגו ליעילות תפעולית מקסימאלית בכל אחד מההיבטים בעסק (ייצור, רכש, ניהול מלאי, כוח אדם, עלויות משרדיות וכו').

 

5. וודאו תהליכי גבייה יעילים מלקוחות – מערך גבייה יעיל יצמצם את הצורך בשימוש באשראי בנקאי וחוץ בנקאי, יפחית את עלויות הריבית של העסק ויסייע במניעת היווצרות חובות אבודים.

 

6. קבלו החלטות המבוססות על ניתוח כלכלי – פעמים רבות אינטואיציה לבדה איננה מספיקה בכדי לקבל החלטות עסקיות אופטימאליות. איסוף נתונים וניתוח המידע הכלכלי המשתקף מהם, ישמשו בדרך כלל כבסיס מהימן יותר בקבלת החלטות עסקיות, כלכליות ותפעוליות.

 

7. נהלו בצורה חכמה את מערך האשראי של העסק – דאגו למבנה הון ואשראי המתאימים לעסק ולמטרותיו. פעלו בשיתוף פעולה ותוך גילוי נאות מול המערכת הבנקאית. פגיעה באמון ביחסים מול הבנק לא תסייע לכם לקבל תמיכה פיננסית כאשר תזדקקו לה. אל תשכחו גם להקפיד על מדיניות אפקטיבית של מתן אשראי ללקוחות העסק.

 

8. הכירו את הסיכונים העסקיים ונהלו אותם – מפו את הסיכונים העיקריים המאיימים על העסק ועל פעילותו. לגבי כל אחד מהסיכונים גבשו דרכי התמודדות מתאימים. לדוגמא: סיכוני שער חליפין של מטבע חוץ ניתן לגדר באמצעות עסקאות הגנה וסיכוני פריצה ואש ניתן לגדר באמצעות פוליסת ביטוח.

 

9. נתחו את הדוחות הכספיים של העסק והפיקו מהם לקחים מתאימים – למרות שהדוחות הכספיים נערכים רק לאחר תום התקופה החשבונאית המתייחסת, עדיין ניתן להסיק מהם מסקנות חשובות ומעשיות בניהול העסק.

 

10. העסיקו יועצים מקצועיים – בנושאים שאינם בתחום התמחותכם שקלו להעסיק יועצים מקצועיים. יועצים טובים יצדיקו את ההשקעה בהם בין אם על ידי השגת חיסכון בהוצאות ובין אם על ידי הגדלת ההכנסות של העסק. יועצים מקצועיים יסייעו לעסק להטמיע נהלי עבודה חשובים וליישם כלים יעילים אשר יתרמו לשיפור המצב הפיננסי והעסקי ולחיזוק האיתנות הפיננסית.

 

למידע נוסף לגבי ייעוץ פיננסי לעסקים>>

צריכים ייעוץ?
התקשרו
077-9971545